Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες
Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες


Όλα τα περιεχώμενα της Ιστοσελίδας © 2000-2007:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κωστής Σχιζάκης
Νυμφών 3, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2810 226683 - Fax. 2810 226489
 
All contents © 2000-2007:
HERAKLION MUSEUM OF VISUAL ARTS
Kostis Schizakis
3 Nymphon str.,Heraklion Crete
Tel. 2810 226683 - Fax. 2810 226489
   
e-mail : museum@texni-texniki.gr

 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας
  Φωτογραφίες εσωτερικού χώρου:
  Site design - Interior Photographs :


 • Φωτογραφίες 'Εργων:
  Photographs of artists' works:

  Περικλής Θούας
  Pericles Thouas
 
 • Museum's Consultant :

  Ντενίζ-Χλόη Αλεβίζου
  Δρ. Ιστορικός Τέχνης
  Dr. Denise-Cloe Alevizou
  Art Historian
 
 • Επιμέλεια:
  Edited by

  Κωστής Σχιζάκης
  Kostis Schizakis