Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες
Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες
Στόχοι - Σκοπός του Μουσείου

Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου συμμετέχει στην έκδοση ενημερωτικών βιβλίων, φυλλαδίων, πορισμάτων μελετών καθώς επίσης συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προωθεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς του:
 • Στήριξη κάθε πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα η προαγωγή και ενδυνάμωση των εικαστικών τεχνών.
   
 • Η προβολή του έργου των Κρητών καλλιτεχνών και η προώθηση της παρουσίας τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
   
 • Η ανάδειξη και η διάσωση των έργων των δημιουργών Κρητικής καταγωγής.
   
 • Η συνεργασία με άλλα Μουσεία , σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.
   
 • Η συνεργασία με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και με φορείς για την προώθηση κοινών στόχων, ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.
   
 • Η διοργάνωση αναδρομικών εκθέσεων σημαντικών Νεοελλήνων καλλιτεχνών.
   
 • Η διοργάνωση ερευνητικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα καλλιτεχνικής δημιουργίας.
   
 • Η έκδοση μονογραφιών, καταλόγων εκθέσεων καλλιτεχνών.