Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες
Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες

Κάντε Click για λεπτομέρειες
Νέα του Μουσείου - Εκθέσεις<< Πίσω στα Νέα
Θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου
Εικαστικού έργου Παγκρήτιου χαρακτήρα
24/01/2010

Το Μουσείο εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου στην προσπάθειά του να συμβάλλει όσο το δυνατόν στην καλύτερη προβολή του έργου των καλλιτεχνών του τόπου μας αποφάσισε την θεσμοθέτηση ετήσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη βράβευση και αντίστοιχη εξαγορά του καλύτερου εικαστικού έργου ,με τους παρακάτω όρους.

1ον

Το χρηματικό ποσό που αφορά το βραβείο θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο εντός του Ιανουαρίου η δε αποστολή των έργων προς επιλογή θα γίνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους (καταληκτική ημερομηνία)και θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό παραλαβής από το ΜΕΤΗ Εννοείται ότι η αποστολή των έργου για βράβευση αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρηματικού ποσού της εξαγοράς καθώς και όλων των όρων του διαγωνισμού.

2ον

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με ένα μόνο έργο, έχουν καλλιτέχνες που κατάγονται ή διαμένουν στην Κρήτη εγγεγραμμένοι στα επίσημα μητρώα του επιμελητηρίου τους..

3ον

Η κριτική επιτροπή για την επιλογή του έργου θα είναι τριμελής , θα ορίζεται με ευθύνη του ΜΕΤΗ, η δε απόφασή της θα είναι οριστική και απρόσβλητη. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από καλλιτέχνες που ανεξαρτήτως εικαστικής ειδικότητας θα έχουν αναγνωρισμένο κύρος στο χώρο τους ,δεν θα έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με τους διαγωνιζόμενους και βεβαίως δεν θα συμμετέχουν και οι ίδιοι οι κριτές στο διαγωνισμό.

4ον

Κανένα μέλος του ΜΕΤΗ δεν θα συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των έργων. Από το ΜΕΤΗ παραδίδεται στην κριτική επιτροπή φάκελλος με τα προς αξιολόγηση έργα και τα ίδια τα έργα τοποθετημένα ένα προς ένα προκειμένου να τα σχολιάσουν και να προτείνουν το καλλίτερο. Οι κριτές τεκμηριώνουν γραπτά την επιλογή τους και την παραδίδουν στον εκπρόσωπο του ΜΕΤΗ.

5ον

Κάθε καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα να οριστεί μέλος της επιτροπής μέχρι δύο φορές.

6ον

Κάθε καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα να βραβευτεί μέχρι δύο φορές μπορεί όμως να συμμετέχει εκτός συναγωνισμού για όσες φορές ακόμη επιθυμεί.

7ον

Τα έργα που θα συμμετέχουν κάθε χρόνο στο διαγωνισμό θα εκτίθενται επί δύο μήνες στο χώρο του Μουσείου ή σε άλλο αντίστοιχο χώρο κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή του ΜΕΤΗ . Στην περίπτωση που τα συμμετέχοντα στο διαγωνισμό έργα είναι λιγότερα από 20 (είκοσι) θα υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρεται η έκθεση συνολικά στον επόμενο χρόνο. Στην περίπτωση που τα έργα είναι περισσότερα από 50 (πενήντα) θα γίνεται επιλογή με ευθύνη του ΜΕΤΗ και των μελών της επιτροπής.

8ον

Τα έργα που θα εκτίθενται θα μπορούν να πωλούνται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς το ΜΕΤΗ.

9ον

Τα έργα θα μεταφέρονται από και προς το ΜΕΤΗ με ευθύνη των καλλιτεχνών.

10ον

Τα έργα από οποιοδήποτε υλικό δεν πρέπει να έχουν καμία διάσταση μεγαλύτερη από δύο μέτρα εκτός και αν είναι τεμαχισμένα (δίπτυχα- τρίπτυχα).

11ον

Καθίσταται σαφές ότι τα έργα που θα συμμετέχουν θα έχουν φιλοτεχνηθεί το έτος που προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

12ον

Η θεματολογία θα είναι γενικά ελεύθερη χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση να ορίζεται κάποιο θέμα σε ειδικές περιπτώσεις. Το έργο θα συνοδεύει όμως απαραίτητα φάκελος με το ονοματεπώνυμο του καλλιτέχνη ,την βεβαίωση εγγραφής του στο οικείο επιμελητήριο,βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών του , θα αναφέρονται επίσης οι διαστάσεις του έργου, τα υλικά κατασκευής του και φυσικά ο τίτλος του έργου. Αφήνεται δε στη διάθεση του καλλιτέχνη αν θέλει να γράψει λίγα λόγια για να επεξηγεί περισσότερο το έργο του.

13ον

Το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου προκηρύσσει τον πρώτο διαγωνισμό για την βράβευση του καλλίτερου εικαστικού έργου για το 2011 με ποσό εξαγοράς 2.000 ευρώ.

 
HomeAbout

Ελληνικά | English  

All contents © copyright 2000 - 2007 Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου - Heraklion Museum of Visual Arts